Dĺžka trvania celého vzdelávania:
• november 2018 - december 2019
Cieľová skupina:
• Zamestnanci
• Samostatne zárobkovo činné osoby
• Starší ľudia v produktívnom veku
• Mladí ľudia vo veku do 25 rokov
Miesto realizácie:
• Región 1: BB_Banská Bystrica
• Región 2: ZA_Žilina  


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Ďalšie informácie: www.minedu.gov.sk, www.esf.gov.sk