• Každá účastníčka vzdelávania musí absolvovať všetkých 6 okruhov vzdelávacej aktivity a 1 workshop.
  • Vzdelávací modul sa bude konať vždy po 3 dni, spravidla vo štvrtok, piatok a sobotu od 9:00 do 17:30 hod., s krátkymi prestávkami na oddych a obed.
  • Stravovanie účastníčok je na vlastné náklady.
  • Budeme kontaktovať všetky účastníčky, ktoré spĺňajú kritériá pre vstup do vzdelávacej aktivity a ktoré sa registrovali prostredníctvom registračného formuláru.
  • Termíny vzdelávania budeme účastníčkam postupne oznamovať e-mailom.
  • Registrácia je potrebná len raz, ale registrovaná osoba musí mať záujem o absolvovanie všetkých 6 okruhov. Nie je možné absolvovať len časť vzdelávania!

Dĺžka trvania celého vzdelávania:
• november 2018 - december 2019
Cieľová skupina:
• Zamestnanci
• Samostatne zárobkovo činné osoby
• Starší ľudia v produktívnom veku
• Mladí ľudia vo veku do 25 rokov
Miesto realizácie:
• Región 1: BB_Banská Bystrica
• Región 2: ZA_Žilina  


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Ďalšie informácie: www.minedu.gov.sk, www.esf.gov.sk