Registrácia

Úspech (že)nám pristane - Biznis akadémia pre začínajúce podnikateľky sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Vzdelávanie sa bude konať v mestách Banská Bystrica a Žilina
Účasť na vzdelávacej aktivite je BEZPLATNÁ

POSLEDNÉ VOĽNÉ MIESTA!!!
Po vyplnení formulára Vás budeme kontaktovať, aby sme s Vami dohodli detaily pred záväzným potvrdením Vašej účasti.

Online formulár "Žiadosť o účasť na vzdelávacej aktivite" vyplňte kliknutím na tlačítko: Registrujte sa


Dovoľte nám informovať Vás, že v rámci projektu - Úspech (že)nám pristane - Biznis akadémia pre začínajúce podnikateľky dochádza k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb. S cieľom poskytnúť dotknutej osobe všetky informácie a oznámenia tak, ako vyplývajú z platných právnych predpisov, vydávame tento dokument obsahujúci informácie o nakladaní s osobnými údajmi dotknutej osoby, ako aj o jej právach, ktoré sa ochrany osobných údajov týkajú.


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Ďalšie informácie: www.minedu.gov.sk, www.esf.gov.sk