Úspech (že)nám pristane - Biznis akadémia pre začínajúce podnikateľky 

Názov projektu:
Úspech (že)nám pristane - Biznis akadémia pre začínajúce podnikateľky

Miesto realizácie projektu:
Žilina

Banská Bystrica

Dĺžka trvania vzdelávania:
do decembra 2019

  

Cieľové skupiny: 

Cieľovou skupinou projektu sú osoby s trvalým pobytom v SR na území Stredného Slovenska (Kraje: Banskobystrický, Žilinský) - kategória regiónov LDR - menej rozvinuté regióny.

  • Samostatne zárobkovo činné osoby;
  • Mladí ľudia vo veku do 25 rokov;
  • Starší ľudia v produktívnom veku; 
  • Zamestnanci


Obsahová náplň vzdelávacích modulov a workshopov

Modul A: Štart do podnikania

Okruh A.1: Právne aspekty podnikania

• Právne aspekty podnikania
• Postup pri založení malého podniku/firmy
• Praktické otázky uzatvárania vybraných obchodných zmlúv
• Ochrana osobných údajov vs. podnikanie
• Používanie autorských diel na internete

Okruh A.2 : Ekonomické a finančné aspekty podnikania

• Vízia a ciele podnikania
• Podnikateľský plán
• Finančné minimum podnikateľky
• Účtovníctvo ako nástroj ekonomických informácií
• Ekonomické ukazovatele a ich interpretácia


Modul B: Marketing a komunikácia v podnikaní

Okruh B.1: Marketingová stratégia a klasické nástroje marketingu a PR, Mediálny tréning

• Marketing a PR
• Marketingový a mediálny plán
• Budovanie značky
• Copywriting - Ako predávať textom
• Mediálny tréning

Okruh B.2: Digitálny a online marketing

• Digitálny a online marketing
• Podnikanie na internete, štruktúra webu
• Sociálne siete
• Internetový marketing: SEO pre každého


Modul C: Zručnosti v podnikaní

Okruh C.1: Biznis koučing

• Strategický biznis koučing
• Prezentačné zručnosti
• Time manažment a Self manažment
• Vyjednávanie a vyjednávacie zručnosti


Okruh C.2: Úspešná manažérka

• Úspešná manažérka
• Networking a budovanie kontaktov
• Etika a etiketa v podnikaní
• Reč tela - Neverbálna komunikácia
• Asertívna komunikácia


Vzdelávací workshop

Motivačno-edukatívny workshop

• Za každou biznismenkou je silný príbeh
• Work and balance
• Ako načúvať svojmu skrytému potenciálu
• Fit 4 work
• Šťastná podnikateľka – Úspech nie je náhodný

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Ďalšie informácie: www.minedu.gov.sk, www.esf.gov.sk